Category Archives: Blogs

Vrouwen stemmen in Europa – Uitbannen van mensenhandel is Europees vraagstuk

image

In een debat tijdens een bijeenkomst van de Nederlandse Vrouwen Raad en de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen heb ik aandacht gevraagd voor het vraagstuk van de aanpak van mensenhandel.

Onder de titel “Vrouwen stemmen in Europa” kwamen vrouwen uit het hele land bijeen om te spreken over wat Europa heeft bereikt voor vrouwen en wat er nog meer kan/moet worden gedaan.

Inzet fractie afgelopen zittingsperiode

Alle deelnemende kandidaat-Europarlementariërs kregen de vraag wat hun fractie in het Europees Parlement in de afgelopen zittingsperiode heeft gedaan dat gericht was op het verbeteren van de positie van vrouwen.

De fractie waar de ChristenUnie toebehoort, de Europese Conservatieven en Hervormers (ECR), heeft zich in de afgelopen periode onder meer ingezet voor het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap, voor de eigen keuze van vrouwen en hun gezin over het vormgeven en verdelen van de zorgtaken in het gezin, voor gelijke kansen voor vrouwen op de arbeidsmarkt en het beschermen van vrouwen in extreem kwetsbare situaties. Zie voor meer informatie http://ecrgroup.eu/policy/femm-womens-rights-committee/

Mensenhandel Europees vraagstuk

Tijdens het debat heb ik volop de gelegenheid genomen het belangrijkste speerpunt in het programma van ChristenUnie/SGP toe te lichten dat betrekking heeft op vrouwen: de aanpak van mensenhandel, waaronder de handel in vrouwen, en de moderne slavernij van gedwongen prostitutie.

In Europa zijn volgens een recente schatting van de VN 140.000 mensen slachtoffer van mensenhandel, met seksuele uitbuiting tot gevolg. Elk jaar komen daar tienduizenden nieuwe – voornamelijk vrouwelijke – slachtoffers bij. Ook binnen Europa is sprake van mensenhandel. Het is een grensoverschrijdend vraagstuk.

ChristenUnie en SGP maken zich ook in Europa sterk voor het beschermen van kwetsbare vrouwen. Vrouwen die het slachtoffer zijn van mensenhandel, vrouwen die gedwongen arbeid moeten verrichten, vaak in de prostitutie.

Mensenhandel moet zoveel mogelijk bij de bron worden aangepakt. Dat betekent dat lidstaten waar veel slachtoffers vandaan komen werk moeten maken van een preventieprogramma. Slachtoffers moeten begeleiding krijgen die zorgt voor veilige terugkeer naar hun thuisland. Het tegengaan van mensenhandel binnen en van buiten de Europese Unie vraagt om intensieve coördinatie en samenwerking tussen justitie en politie van de lidstaten en derde landen.

Vrouwen stemmen op 22 mei

Uit de bijeenkomst bleek dat er veel redenen zijn om op 22 mei te gaan stemmen voor het Europees Parlement. Zowel voor vrouwen in Nederland, voor vrouwen binnen Europa, als voor vrouwen buiten de Europese Unie.

 

 

 

 

Advertisements

Decentrale overheden en Europa (Interview)

europa decentraal huis van de provincies

In de aanloop naar de Europese verkiezingen op 22 mei interviewen het Huis van de Nederlandse Provincies en Europa Decentraal (het kenniscentrum Europees recht voor provincies, gemeenten en waterschappen) negen kandidaat-Europarlementariërs.

Deze week is het interview met mij gepubliceerd over mijn plannen voor de komende periode en mijn gedachten over de samenwerking tussen gemeenten, provincies, waterschappen en Europa.

Tijdens mijn studie heb ik een tijd onderzoek verricht voor Europa Decentraal naar de rol van decentrale overheden in het Europese wetgevingsproces. Ik vond het daarom extra leuk mijn medewerking aan het interview te verlenen.

Lees het interview hier:

http://www.europadecentraal.nl/nieuws/europese-ster-interviewt-kandidaat-europarlementariers-christenuniesgp/

Stemwijzer Europa

stemwijzer

De EenVandaag Stemwijzer Europa is gisteren gepresenteerd bij ProDemos, het huis voor democratie en rechtsstaat in Den Haag. Ik heb de stemwijzer meteen ingevuld en kwam, waarschijnlijk niet verrassend, uit bij de lijst van ChristenUnie/SGP.

Het hulpmiddel om je stem te bepalen bevat 30 stellingen over belangrijke verkiezingsthema’s. Zoals verdere Europese integratie of juist uit de Europese Unie treden, meer of minder geld naar de ondersteuning van boeren, regels voor verminderen CO2-uitstoot, de aanpak van de financieel-economische crisis en een Europees asielbeleid.

Aan de hand van deze stellingen krijg je een aardig beeld van waar het in deze Europese verkiezingen om gaat. Het benadrukt het belang om naar de stembus te gaan op 22 mei 2014.

Doe de stemwijzer nu en ga naar: http://europa.stemwijzer.nl/

 

Derde zetel voor CU/SGP in beeld!

Donderdag publiceerde TNS NIPO de uitkomsten van de peiling onder mensen die zeggen ‘zeker’ of ‘waarschijnlijk’ te zullen stemmen voor het Europees Parlement op 22 mei 2014.

In 2009 haalden de ChristenUnie en SGP samen 6,9% van de stemmen wat twee zetels in het Europees Parlement opleverde. In de peiling over de afgelopen week groeien ChristenUnie en SGP naar 8,3%. Dat betekent dat de derde zetel voor ons in beeld komt. Dat geeft veel positieve energie voor de campagne!

Lees hier het hele bericht van TNS NIPO:

http://www.tns-nipo.com/nieuws/persberichten/d66-leidt-landelijk,-pvv-in-europa/