Blog over de Libelle Zomerweek

Libelle Zomerweek (podium) Libelle Zomerweek

Deze week was ik samen met Arie Slob, leider van de ChristenUnie in de Tweede Kamer, te gast op het podium van de gezellige Libelle Zomerweek. Ik ben daarvoor gevraagd omdat ik kandidaat ben voor het Europees Parlement, op plaats 4 namens ChristenUnie en SGP. Onder leiding van Ebru Umar gingen we in gesprek met een volle zaal enthousiaste vrouwen. De openingswoorden ‘Wat heb jij een leuke jurk!’ waren een warm welkom!

Het was een spontaan gesprek over Europa. Waarom wil ik daar eigenlijk naar toe en waarom is Europa belangrijk? Over niet meer in de rij staan voor de douane tijdens vakanties en niet meer geld wisselen bij de grens. Maar het ging ook over vrouwen. Zo vertelde ik over mijn motivatie om in Europa aan de slag te gaan om handel in mensen, vaak vrouwen die terechtkomen in gedwongen prostitutie, aan te pakken.

Na afloop kregen we nog een kistje met groenten mee, onder het mom ‘we moeten ook goed blijven eten.’ Heel belangrijk, ook in deze drukke tijd! Na een fantastisch optreden van Van Dik Hout en een fotomomentje met Ebru namen we weer afscheid. Libelle Zomerweek, ik kom graag weer eens langs!

(Deze column schreef ik in opdracht van Libelle voor de website van de Libelle Zomerweek)

Advertisements

Europees Plan voor het Noorden

image

Lijsttrekker Peter van Dalen en Stieneke van der Graaf, kandidaat nr 4 voor het Europees Parlement presenteerden vandaag het Europees Plan voor het Noorden. De inzet van ChristenUnie en SGP voor het Noorden in de komende zittingsperiode van het Europees Parlement.

Speerpunten in het plan zijn gerechtigheid, energie, landbouw, bereikbaarheid, regionale economie en visserij.

De hoofdpunten:

Gerechtigheid: Aanpak mensenhandel. In Groningen en Leeuwarden is relatief veel prostitutie in vergelijking met Amsterdam. De meeste slachtoffers van mensenhandel zijn vrouw en komen vaak terecht in gedwongen prostitutie. Veel van hen zijn afkomstig uit Roemenië, Bulgarije en Hongarije, landen binnen de EU. Mensenhandel is een Europees vraagstuk dat vraag om aanpak bij de bron en om afstemming en samenwerking tussen politie en justitie in de lidstaten en met derde landen.

Energie: voltooien van de Europese energiemarkt moet prioriteit hebben. Energienetwerken moeten worden gekoppeld. Dat vergroot leveringszekerheid binnen de EU en vermindert afhankelijkheid van Rusland.

Landbouw: pleiten voor flexibele invulling van de vergroeningsmaatregelen in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. Nederland moet de marge voor alternatieve invulling maximaal benutten door boeren een keuzemenu te bieden. Er moet een sterke investeringsregeling voor jonge boeren komen die hun ambities ondersteunt zodat zij toekomst hebben in Nederland.

Bereikbaarheid: ChristenUnie en SGP spannen zich in voor de komst van een snelle spoorlijn van Groningen naar Bremen en voor aanpassing van de zeesluizen bij Delfzijl als onderdeel van de vaarweg Lemmer – Delfzijl.

Regionale economie: ChristenUnie en SGP pleiten voor een onderscheidende positie in de Europese economie voor het chemiecluster Noord-Nederland.

Visserij: Minder regels voor de visserijsector en invulling van de aanlandplicht verlichten.

 

https://provinciegroningen.christenunie.nl/l/library/download/648791

Lees hier het Europese Plan voor het Noorden:

 

 

Continue reading

Stem CU/SGP en help ons aan een extra zetel, de derde is in beeld!

Gisteren publiceerde TNS NIPO de uitkomsten van de peiling onder mensen die ‘zeker wel’ of ‘waarschijnlijk wel’ gaan stemmen voor het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014.

In 2009 haalden ChristenUnie en SGP samen 6,9% van de stemmen wat resulteerde in twee zetels in het Europees Parlement. In de peiling over de afgelopen week groeien ChristenUnie en SGP naar 9,5%! In de peiling van een maand geleden was dat nog 8,3.

TNS NIPO: “Achter D66 is het dringen geblazen: De VVD en PVV, maar ook het CDA, PvdA en zelfs ChristenUnie/SGP maken nog kans om tweede te worden. SP en ChristenUnie/SGP lijken sowieso goede papieren te hebben om enige winst ten opzichte van 2009 te boeken.”

Dat betekent dat de derde zetel voor ons in beeld komt. Geef je stem op 22 mei aan de combinatie CU/SGP, lijst 8, en help ons aan die extra zetel! Dat betekent voor mij dat het spannend gaat worden.

Lees hier het hele bericht van TNS NIPO:

http://www.tns-nipo.com/nieuws/persberichten/d66-leidt-in-aanloop-naar-europese-verkiezingen-da/

Column ‘Als de EU niet zou bestaan’

image

CU/SGP: EEN EERLIJK VERHAAL OVER EUROPA
13 MEI, 2014
Als de EU niet zou bestaan. Zouden we dan ook al bijna zeventig jaar vrede, vrijheid en welvaart kennen? Zouden we dan vrij kunnen reizen door Europa, er kunnen wonen, werken, studeren, zaken doen en op vakantie kunnen gaan? Zouden we gezonde en veilige producten kunnen kopen? Dit alles lijkt zo vanzelfsprekend, maar dat is het niet. Ons dagelijkse leven zou er weleens heel anders uit kunnen zien.

Vrede, vrijheid, welvaart

Dit jaar herdenken we het begin van de Eerste Wereldoorlog honderd jaar geleden. Na twee verschrikkelijke wereldoorlogen werd besloten tot samenwerking binnen Europa. De Europese Unie staat voor mij nog altijd voor vrede, vrijheid en welvaart. Ooit begonnen met zes founding fathers, waaronder Nederland, werken nu 28 lidstaten, ondanks alle cultuurverschillen, in harmonie samen aan de uitdagingen waar we in Europa voor staan. Dat is niet vanzelfsprekend, zelfs uniek in de wereld.

Een goede balans in Europa

Samenwerken binnen Europa is belangrijk. Ook in het licht van veranderende machtsverhoudingen in de wereld hebben we de Europese Unie nodig. Namens de ChristenUnie zet ik me in voor een goede balans in Europa. Enerzijds Europese samenwerking op vraagstukken die over de landsgrenzen reiken. Denk aan milieu, handel, transport en vluchtelingen. Anderzijds voor een sterke rol en behoud van bevoegdheden van de lidstaten zelf. Lidstaten moeten zelf kunnen bepalen hoe ze om willen gaan met vraagstukken als de zorg, het onderwijs en onze pensioenen.

Een rechtvaardig, duurzaam en innovatief Europa is daarbij mijn streven.

Rechtvaardig: uitbannen mensenhandel

Dat betekent opkomen voor godsdienstvrijheid en mensenhandel bestrijden. In Europa zijn 140.000 mensen, voornamelijk vrouwen, slachtoffer van mensenhandel, met seksuele uitbuiting tot gevolg. Het is een grensoverschrijdend vraagstuk dat zoveel mogelijk bij de bron moet worden aangepakt en vraagt om intensieve samenwerking tussen justitie en politie van de lidstaten en derde landen.

Duurzaam: één Europese energiemarkt

Het betekent ook werken aan hernieuwbare energie en energiebesparing. En aan één Europese energiemarkt, zodat we als Europa zelf kunnen voorzien in onze energievoorziening en minder afhankelijk worden van Rusland. Daarvoor moeten we de energienetwerken koppelen en stroomkabels over de grens aanleggen.

Innovatief: sterke, duurzame economie

En we moeten werken aan een sterke, duurzame en innovatieve economie, die ook de uitdagingen rondom de vergrijzing aan kan. Kansen liggen er voor innovatie en werkgelegenheid. Denk aan diensten en voorzieningen gerelateerd aan ICT zoals e-health. Het bevorderen van actief en gezond ouder worden is belangrijk om de negatieve effecten van de vergrijzing te beperken.

Eerlijk verhaal

De Europese Unie bestaat. Daarom kunnen we internationaal samenwerken waar onderwerpen groter zijn dan landsgrenzen. Maar een Europese aanpak is niet overal voor nodig, er blijft een belangrijke rol weggelegd voor de lidstaten zelf. Het is daarmee geen gemakkelijk verhaal met alleen maar JA of NEE, wel een eerlijk verhaal.

Kies op 22 mei 2014 voor een versterking van dit eerlijke geluid in het Europees Parlement!

Tekst: Stieneke van der Graaf, Kandidaat Nr. 4 ChristenUnie/SGP voor het Europees Parlement

 

Deze column verscheen eerder op http://www.fabmagazine.nl