IMG_1708

Dank je wel voor je bezoek aan mijn website! Wil je mijn campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen volgen? Ga dan naar mijn Facebookpagina:

https://www.facebook.com/stienekevandergraafCU

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Hoogste nieuwkomer

Het partijbestuur en de leden van de ChristenUnie hebben mij als hoogste nieuwkomer op plaats 6 van de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen geplaatst. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen dat hierin wordt uitgesproken. We gaan er voor!

img_1041

 

image

Donderdag 22 mei 2014 mag u uw stem uitbrengen voor het Europees Parlement. Met uw stem bepaalt u mede welke richting het in Europa op moet gaan.

Samenwerken binnen Europa is heel belangrijk. Ook in het licht van veranderende machtsverhoudingen in de wereld hebben we een sterke Europese Unie nodig. Namens de ChristenUnie zet ik me in voor een goede balans in Europa. Enerzijds Europese samenwerking op vraagstukken die over de landsgrenzen reiken. Anderzijds ook voor een sterke rol en bevoegdheden van de lidstaten zelf.

De verkiezingen gaan niet alleen over materiƫle zaken. Ze gaan ook over onderwerpen die dichtbij mensen staan en mensen raken. Zoals het strijden tegen mensenhandel en het beschermen van godsdienstvrijheid.

Een rechtvaardig, duurzaam en innovatief Europa is mijn streven. Dat betekent onder meer opkomen voor godsdienstvrijheid en het bestrijden van mensenhandel. Werken aan hernieuwbare energie, energiebesparing en een gemeenschappelijke energiemarkt. Maar ook een sterke regionale economie en een innovatieve landbouwsector. Daar wil ik met uw steun graag aan werken in het Europees Parlement.

De laatste peilingen geven aan dat er een extra zetel voor de combinatie ChristenUnie/SGP in beeld is. Uw stem is van grote waarde, daarmee brengt u deze zetel dichterbij. Dat betekent tegelijkertijd voor mij dat de kans om gekozen te worden groter wordt.

Ik hoop op 22 mei 2014 op uw steun en stem!

Stieneke van der Graaf

kandidaat #4 op de gezamenlijke lijst van ChristenUnie/SGP (lijst 8) voor de verkiezingen van het Europees Parlement